Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin İctimai-Siyasi Sənədlər Arxivinin

Direktoru-şöbə müdiri                                                               Ələkbərova Elmira Sabir qızı​

Telefon:                                                                                    (+99412) 561 90 22, daxili 222