Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin

şöbə müdiri-direktor                                                                Ələkbərova Elmira Sabir qızı​

Telefon:                                                                                    (+99412) 561 90 22, daxili 222

E-mail:                                                                                    alakbarova.elmira@presarchive.gov.az