ARXİV SƏNƏDLƏRİ ÜZRƏ ARAŞDIRMALARIMIZ

 • “XOCALI”- UNUDULMAYAN DƏRDİMİZ

  Hər il 26 fevralı biz ürək ağrısı ilə qarşılayırıq.  Tarixən gözləri hər zaman bizim torpaqlarımızda olan işğalçı ermənilər,  tədricən yurd-yuvalarımızı zəbt edərək özləri üçün "dövlət"

 • Fəxrimiz və nisgilimiz Şuşa

  Qarabağda heç vaxt olmamışam, amma hər qarışı mənə o qədər tanış və doğmadır ki, sanki bu  torpaqda doğulub, boy atmışam. Qarabağın ürəyi Şuşadır – əsrlər boyu düşməni dəf edən qala. Nə yazıq ki, XX-ci əsrin sonunda qədim

 • Mübarizlər Partiyası

  «Difai» - mübarizlər partiyasıdır.   1906-cı il fevralın sonu martın əvvəlində Tiflisdə Qafqaz canişini qraf İllarion Vorontsov-Daşkovun yanında keçirilən sülh danışıqları heç bir nəticə vermədi. 1905-ci ili

 • Müasir dövrü haqlı olaraq kompüter dövrü adlandırırlar.

  Ölkəmizdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının xidmətlərdə geniş tətbiqi həyata keçirilir. Bu iş Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2003-cü il 17 fevralda imzaladığı “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə in

 • FONDLAR ZƏNGİNLƏŞİR

  Məlumdur ki, dünyanın bir çox arxivlərində Azərbaycan tarixinə və mədəniyyətinə aid zəngin materiallar  var: Rusiyada, İngiltərədə, Türkiyədə, Fransada, Polşada, qonşu Gürcüstanda və s. Zaman-zaman Rusiyada, İngil