Azərbaycan

Azərbaycan

«Azərbaycan» qəzeti. Müsavat partiyasının rəsmi orqanı. ilk nömrəsi 14-sentyabr 1918-ci ildə Gəncədə çıxmışdır. 5-ci sayından etibarən Bakıda nəşr olunmuşdur. Ayrı-ayrı zamanlarda redaktorları: Ü. Hacıbəyov, C. Hacıbəyov, Ş. Rüstəmbəyov, X. İbrahimov olmuşlar.

1918: Gəncədə çıxan №  1 - 4 ;

1918: Bakıda çıxan № 5-9, 21-27, 31-41, 43-73, 75.

1919: № 77, 79, 80, 84-128, 131-168, 170-207, 209-221, 223-232, 242-245,

          247-251. 253, 255-264, 266-268, 271-280, 282, 286-322, 324-326, 331,  

          335, 337, 338, 348.

1920: № 1-34, 36-85 nömrələri kitabxanamızda vardır.

   2470 dəfə baxılıb