Günəş

Günəş

Günəş — 1910-1911-ci illərdə Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunan ictimai-siyasi ədəbi qəzet.

İlk nömrəsi 1910-cu il yanvarın 20-də çıxmışdır. 1910-cu (104 nömrə) və 1911-ci (17 nömrə) illərdə işıq üzü görmüşdür. Naşiri Orucov qardaşları, baş redaktoru Əhməd Kamal idi. Qəzetdə A. Şaiq, Q. Rəşad, A. Divanbəyoğlu və b. mütərəqqi fikirli ziyalılar iştirak etmişlər

1910  № 3-34

1911  №1-13 nömrələri kitabxanamızda saxlanılır.

   1888 dəfə baxılıb