İrşad

İrşad

«İrşad» - ədəbi, siyasi, elmi, ictimai qəzet. Redaktoru və naşiri 1905 -1907-ci illərdə 116-cı nömrəsinə qədər Ə. Ağaoğlu(Ağayev), 1907-ci ilin 1 -15-ci nömrələrinin müvəqqəti redaktoru H. Vəzirov, 1908-ci ildə isə müvəqqəti redaktoru M. Ə. Rəsulzadə olmuşlar. Qəzetin 1905 - 1908-ci illərdə nəşr olunan nüsxələri kitabxanamızda mühafizə olunur.

   2416 dəfə baxılıb