İşıq

İşıq

«İşıq» - həftədə bir dəfə nəşr olunan elmi-pedaqoji, ədəbi, təbabət və evdarlığa dair ilk qadın məcmuəsi olub. Qəzetin redaktoru X. Əlibəyova, naşiri isə M. Əlibəyov idi. Məcmuənin materiallarından bir hissəsi rus dilində buraxılırdı. Məcmuə 1911 -1912-ci illərdə  Bakıda nəşr olunmuşdur.

Kitabxanamızda: 1911: 1, 3-34

                   1912: 1-13 vardır.

   1930 dəfə baxılıb