Babayi-əmir

Babayi-əmir

     «Babayi-əmir» - 1915 -1916-cı illərdə nəşr olunan həftəlik satirik jurnal. jurnalın 1915-ci ilin sonunda bir neçə nömrəsi Ə. Əzimzadənin rəngli illüstrasiyaları ilə, qalan nömrələri isə şəkilsiz buraxılmışdır. jurnalın səhifələrində C. Cabbarlı, Ə. Münzib, Nemət Bəsir və başqaları çıxış etmişdilər.   

       Kitabxanamızda: 1915-ci il 1-31;

                                   1916-cı il  1-34 -ə qədər olan nömrələri vardır. 

   2232 dəfə baxılıb