Нефтяное дело

Нефтяное дело

«Нефтяное дело» - Baklıda ayda iki dəfə nəşr olunan jurnal. Bakı Neft  Sənayeçiləri Qurultayı Şurasının orqanı. İlk nömrəsi 1899-cu ilin yanvarında, sonuncusu 1920-ci ilin aprelində çıxmışdır. 

Kitabxanamızda: 1899 -1920-ci ilə qədər  bütün nömrələr vardır.

Bunlardan başqa kitabxanada minlərlə çox zəngin ədəbiyyatlar qorunmaqdadır. İstər respublikamızın kitabxanalarında və istərsə də Zaqafqaziyanın bir çox kitabxanalarında tapılması müşkül olan qəzet, jurnal və kitabları bu kitabxanadan tapmaq mümkündür. Bunu tədqiqatçıların söylədiyi fikirlər deməyə  əsas verir.

 Təkcə son 5 ildə  kitabxananın xidmətindən 2467 tədqiqatçı istifadə etmişdir. Bu tədqiqatçılar 1036 komplekt müxtəlif qəzetlərdən, 8321 nüsxə kitablardan, 2340 nüsxə jurnallardan və başqa materiallardan istifadə etmişlər.   Kitabxanaya gündəlik 40 adda mətbu orqanı daxil olur. Bundan əlavə hər il kitabxana minlərlə yeni nəşr olunmuş ədəbiyyatlar alaraq zəngin olan kitabxananı daha da zənginləşdirir. 

   1948 dəfə baxılıb