Kəlniyyət

Kəlniyyət

«Kəlniyyət» - Həftədə iki dəfə nəşr olunan satirik jurnal. 1912 -1913-cü illərdə  Bakıda nəşr olunub. Redaktoru Hacı İbrahim Qasımov, naşiri Seyid Hüseyn Sadıqov olmuşdur. Orucov qardaşları mətbəəsi və «Kaspi» tipolitoqrafda çap olunmuşdur. Rəssamı Ə. Əzimzadə idi.   8 səhifəli, şəkilli, satira və karikatura jurnalıdır.

Kitabxanamızda: 1912-ci il  24 yanvardan 23 dekabra qədər №  1 - 31

                            1913-cü il 1 yanvardan 10 fevrala qədər     №  1 - 6

 olan nüsxələri  vardır.

   2577 dəfə baxılıb