Tarixdə bir iz qoydu

Görünməmiş söz qoydu

Kəndi kimsəsiz qoydu

Xocalı qurbanları.

 

Yandırdı ahı daşı,

Qurumadı göz yaşı

Oldu qərib bir naşı

Xocalı qurbanları.

 

Yolumuzu gözlədi,

Köməyinə səslədi,

Bizə ümid bəslədi,

Xocalı qurbanları.

 

İstər qoca, ya cavan

Yaddan çıxmaz bircə an.

Unudulmaz heç zaman,

Xocalı qurbanları.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin 

məsləhətçisi Pərixanım Mikayılqızı