Elmi katib                                                         Verdiyeva Həcər Yusif qızı​

                                                                              Tarix üzrə elmlər doktoru

Telefon:                                                             (+99412) 561 90 22, daxili 141

 E-mail:                                                              verdiyeva.hacar@presarchive.gov.az